Country

National authority for geographical names

(National language)

National authority for geographical names

(English)

National authority for geographical names

Address
Phone
Fax
E-mail
Internet address

Contact, if no National Authority

(National language)

Contact, if no National Authority

(English)

 

Address
Phone
Fax
E-Mail
Internet address

ALBANIA
 

State Authority for Geospatial Information
Rr."Papa Gjona pali II" No. 3 Kati 2 Tiranë
Tel: +355 4 223 6762.
Email: 
info@asig.gov.al


BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

 ANG

 

Reisa Džemaludina Čauševića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 Tel/Fax + 387 33 20 17 84
fgubih.net.ba
http://www.fgu.com.ba/

BULGARIA

Агенция по геодезия, картография и кадaстър

Council of Standardisation of the Geographical Names
(Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

Musala 1
1618 Sofia
Bulgaria
Phone: 359 2818 8383
Fax. 359 2955 5333
acadcadastre.bg
http://www.cadastre.bgCROATIA
Državna geodetska uprava

State Geodetic Administration

 

Gruška 20
10000 Zagreb
Croatia
(+385) 1 616 6536
infonipp@dgu.hr
http://www.dgu.hr

CYPRUS

YPOURGEIO PAIDEIAS KAI POLITISMOÚ

Cyprus Permanent Committee for the Standardization of Geographical Names

Ministry of Education and Culture

Corner Kimonos and Thoukydidou

1434 Lefkosia (Nicosia), Cyprus

Tel: +357-22809850 | Fax: +357-22809876

www.geonoma.gov.cyCZECHIA

Český úřad zeměměřický a katastrální

Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre

Pod sídlištěm 9
Czech Republic
CZ-182 Praha 8GEORGIA


GREECE
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Hellenic Navy Hydrographic Service, Hellenic Military Geographic Service

 

Evelpidon 4, Pedion Areos
GR-113 62 Athens
Greece
dkthsinternal.gys.gr

HUNGARY

Földrajzinév-bizottság

Hungarian Commitee on Geographical Names

PO BOX 1
Hungary
HU-1860 Budapest 55
fax: (36) 1301 4719MONTENEGRO
Uprava za nekretnine Vlade Crne Gore

Montenegro, Department of Real Estates

 

PC Čelebić, Oktobarske Revolucije 1/V, Podgorica
Phone: 382 20 444 001
fax: 382 20 444 004
nekretninecg.yu
http://www.nekretnine.cg.yu

POLAND

1) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2) Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

1) Commission on Standardization of Geographical Names Outside the Republic of Poland *

2) Commission on Names of Localities and Physiographical Objects **

*among others responsible for contacts with UNGEGN
**only names' standardization within Poland

1) Główny Urząd Geodezji i Kartografii
(Head Office of Geodesy and Cartography)
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
POLAND
(+48) 22-661-81-45
(+48) 22-628-32-06
ksng@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl/komisja/english/kontakt.php

2) Minister of Internal Affairs and Administration

 

 

ROMANIA

 

 

Institute of Geography of the Romanian AcademyDimitrie Racovita str., 12, Sect. 2, 023993 Bucharest

Tel: + 40 213 135 990

Fax: + 40 213 111 242

 

 

SERBIA

Влада Републике Србије
Комисија за стандардизацију географских имена (КСГИ)

The Government of the Republic of Serbia
Commission for the Standardization of Geographical Names (CSGN)

Булевар војводе Мишића 39
11000 Београд
Србија

Vojvode Misica Boulevard No. 39
11000 Belgrade
Serbia

Tel:
+381 (011) 2651-245
Fax: +381 (011) 2650-886
komisija.gi@rgz.gov.rs

 

 

SLOVAKIA

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic

Chlumeckého 2

827 45 Bratislava

Slovakia

 

 

SLOVENIA

Komisija za standardizacijo
zemljepisnih imen Vlade Republike
Slovenije (KSZI VRS)

Commission for the Standardization
of Geographical Names of the
Government of the Republic of
Slovenia

Geodetska uprava Republike Slovenije
Zemljemerska ulica 12
SI - 1000 Ljubljana

Tel.:
+386 (0)1-478-48-07

kszi.go@gov.si
web page

 

 

NORTH MACEDONIA

Komisija za standardizacija na geografski imiwa (KSGI)

Macedonian governmental comission for the standardisation of the geographical names

PMF - Institut za geografija
Gazi Baba bb 1000 Skopje
Republika Makedonija
blagojamiunona.pmf.ukim.edu.mk

Ministerstvo za Nadvorešni Raboti

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia

 

Dame Gruev. 4 & 6
MK-91000 Skopje
The former Yugoslav Republic of Macedonia

TURKEY

Türkiye Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu

The Board of Experts for Geographical Names of Turkey (BEGeoN_T)

 

1. Harita Genel Komutanligi

2.Icisleri Bakanligi

1. General Command of Mapping Ministry of National Defence of the Republic of Turkey

2. Ministry of Interior, General Department of Provincial Administration

 

TUR – 06100-Cebeci
TR-Ankara
Turkey
+90 312 320 1495
Icisleri Bakanligi
Iller Idaresi Genel Mudurlugu
ANKARA/TURKEY
(+90) 312 418 2819
fax:(+90) 312 418 2126

UKRAINE

DERZHAVNA SLUZHBA HEODEZII, KARTOHRAFII TA KADASTRU

State Service of Geodesy, Cartography and Cadastre

54 Popudrenka St.
02094 Kyiv
Ukraine
ukrgeogeomatica.kiev.ua
kizilovageomatica.kiev.ua
http://www.geomatica.kiev.ua